Ako vám ekológia môže zmeniť život

#biodiverzita,#eko záhrada,

Ekologia

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké dopady na život okolo môžu mať vaše činy? Práve túto otázku rieši spomínaná ekológia a jej odvetvia. Nazrite s nami do tajov tejto unikátnej vedeckej disciplíny, ktorá vám môže zmeniť život k lepšiemu.

Čo rieši ekológia?

Problematikou ekológie sa zaoberalo už mnoho vedcov v minulých storočiach. Každý z nich mal túžbu objasniť, ako funguje príroda a zložité vzťahy medzi organizmami a ich prostredím. Prišli k záveru, že životné prostredie tvorí jeden veľký celok, v ktorom všetko súvisí so všetkým. Príkladom môže byť klasický kolobeh vody v prírode.

Obeh vody v prírode

Obeh vody na Zemi je poháňaný gravitačnými silami Zeme a slnečným žiarením. Pri pôsobení slnečného žiarenia sa mení jej skupenstvo na plynné a stúpa do atmosféry, kde vytvorí oblaky. V nich prebieha kondenzácia vody, ktorá na zemský povrch padá vo forme dažďa, snehu či krúpov.

Efekt motýlích krídel

Problematikou ekológie sa zaoberalo už mnoho vedcov v minulých storočiach. Každý z nich mal túžbu objasniť, ako funguje príroda a zložité vzťahy medzi organizmami a ich prostredím. Prišli k záveru, že životné prostredie tvorí jeden veľký celok, v ktorom všetko súvisí so všetkým. Príkladom môže byť klasický kolobeh vody v prírode.

Tzv. Butterfly Effect vysvetľuje pôvod veľkých zmien, na začiatku ktorých môže byť malá, na prvý pohľad nevýznamná akcia. Tá však vyvolá reakciu a spustí sled nepredvídateľných udalostí. Najznámejším príkladom, o ktorom počul snáď každý, je znečisťovanie vodných tokov (riek, potokov, jazier...) odpadmi, ktoré tam odhadzujeme alebo vypúšťame.

Výsledkom je zhoršenie kvality vody a ohrozenia života v nej. Úhyn rýb a ostatného vodného spoločenstva ohrozuje život ich prirodzených predátorov - plazov, vtákov, cicavcov a aj človeka, ktorý stojí na vrchole potravinového reťazca.

Každý zánik života či zhoršenie kvality vody, pôdy a ovzdušia zanecháva rany v ďalšom fungovaní živých organizmov a ich spoločenstiev. Je preto dôležité prehodnocovať svoje konanie a uvažovať nad tým, aký dopad môže mať na naše okolie.

Čomu môžete venovať pozornosť?

Ak sa neviete rozhodnúť, akej oblasti sa chcete venovať, máme pre vás tip. Podľa cieľových skupín záujmu ekológiu rozdeľujeme na: ekológiu zvierat, hmyzu a rastlín. Alebo vás fascinuje vzájomné pôsobenie prírodného a človekom vytvoreného prostredia? Ak je vaša odpoveď kladná, potom sa zamerajte na geoniku.

Poznatky z ekológie možno nadobudnúť čítaním rôznych článkov, ktoré sa venujú tejto problematike, diskusiami s odborníkmi alebo pozeraním dokumentárnych filmov. Takto získané poznatky hravo využijete v praxi. Prípadne to skúste s našim blogom!

Nezazvonil zvonec a „rozprávke“ nie je koniec

Zaujala vás problematika ekológie a udržateľného hospodárstva? V našom e-shope nájdete alternatívne ekologické produkty ohľaduplné voči životnému prostrediu. Vďaka nim môžete začať s udržateľným pestovaním aj u vás doma.

Možností máte viacero: či už si vyberiete triedenie odpadu, ekologické hospodárenie vo vašej záhradke, alebo budete podporovať medonosné lúky, vždy to bude správny krok vpred.

Čo vás čaká a neminie?

Nasledujúce príspevky budú bohaté na množstvo článkov o tom, ako ekologicky žiť, ako si vypestovať plodiny tradičnými spôsobmi, alebo ako sa postarať o izbové rastliny. Pomocou našich návodov to určite hravo zvládnete. Zažite si ekológiu v praxi.

Dúfame, že bol tento blog pre vás prínosný a tešíme sa na vaše postrehy.

Autor článku
Dominika Lefková

Vyštudovala som ekológiu a ochranu biodiverzity vo Zvolene. Mojou veľkou vášňou je skúmanie sveta interiérových a exteriérových rastlín a ich pestovanie. Milujem farby a slnečné dni, nesú v sebe nádej a úsmev. Vo voľnom čase sa venujem čítaniu kníh, turistike a kreatívnej tvorbe - skladám hudbu a piesne. Aj prostredníctvom týchto blogov chcem šíriť osvetu o tom, aké sú pre nás dôležité fungujúce a prirodzené vzťahy v prírode.