Pôdne druhy – identifikácia a zúrodnenie

#biodiverzita,#globálne problémy,#permakultúra,

podne druhy

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú život v záhrade je fyzická povaha substrátu. Vlastnosti pôdy sú rovnako dôležité pre suchozemské organizmy ako aj pre pôdne rastliny a huby. Je dôležité prihliadať na podmienky, aké semená vyžadujú pre svoj kvalitný rast. Klíčivosť semien je závislá na zrnitosti a zložení pôdy, do ktorej boli vysiate.

Viete do čoho sadíte?
  • ľahké piesčité pôdy – typ pôdy, ktorý sa drobí, sype a nedá sa z nej vytvarovať pevná guľa (ľahká pôda, ktorá nedokáže zadržať živiny a vodu, teda aj rýchlo vysychá)
  • stredne ťažké sprašové a hlinité pôdy (tzv. záhradné pôdy) – ďalší typ pôdy, ktorý sa síce tvarovať dá, ale jej stred sa rozpadá, (schopná zadržať vodu a živiny vďaka rovnomernému pomeru ílu, piesku, spraše, navyše sa veľmi dobre obrába)
  • ťažké ílovité pôdy – tento typ pôdy je ľahko formovateľný – dobre drží tvar (nadmerná schopnosť udržiavať vodu a živiny, z toho vyplýva nebezpečenstvo utlačenia a trvalého zamokrenia pôdy a následný sled hnilobných procesov)
Návod na vzorkovanie

Ak chcete pestovať zeleninu je potrebné, určiť typ pôdy. Vzorka sa odoberá začiatkom jari alebo na konci jesene na viacerých miestach pomocou malého rýľa. Odobranú vzorku (250 – 500 g) odovzdáte na VUPOP (ústav pôdoznalectva) alebo do najbližšieho záhradného centra. Pomocou výsledku dokážete pracovať s jej pH a obsahom živín v nej. Opakujte túto metódu každých 3 – 5 rokov.

Typ pôdy pomôžu odhaliť indikačné rastliny

Pri určovaní typu pôdy, vám pomôžu aj tzv. indikačné rastliny – druhy, ktoré obývajú nielen vašu záhradku ale aj jej bezprostredné okolie. Pôdy bohaté na dusík osídľuje napr. žihľava dvojdomá a púpava lekárska. Pôdy chudobné na dusík obľubuje rozchodník prudký. Kyslej pôde neodolá štiav kyslý.

Ak by ste si chceli skvalitniť vašu pôdu, napr. hnojením, pridávaním kompostu či maštaľného hnoja, musíte si zistiť, aké opatrenie potrebuje. Pri ich podávaní môžete veľmi ľahko zmeniť jej vlastnosti v neželaný efekt.

indikacne rastliny

Možnosti skvalitnenia pôdy

Pomocou jednoduchých metód môžeme dosiahnuť požadované výsledky. Na trhu sa objavuje nespočetné množstvo priemyselných hnojív, ktoré v konečnom dôsledku veľmi zaťažujú zložky životného prostredia (vodu, vzduch, pôdu, organizmy).

V našej ponuke e-shopu nájdete cenovo dostupné ekologické alternatívy, ktoré sa postarajú o vašu záhradu. Pestovanie zeleniny a iných rastlín bude pre vás zábavou a naplnením. Udržateľným spôsobom pestovania môžete postupne pretvárať menej úrodné plochy na úrodnejšie.

Ako na to?

Na začiatku všetkého treba zohľadniť výber miesta pre pestovanie a tak tomu prispôsobiť aj populáciu pestovaných rastlín. Slnečné stanovištia vyžadujú častejšiu zálievku, ak tam vysadíte rastliny citlivejšie na sucho. Miesta v polotieni až v tieni potrebujú zabezpečiť dobré prúdenie vzduchu a drenáž pre odtok prebytočnej vody.

Pri správnom výbere miesta a jemu zodpovedajúcim rastlinám, sa môžete dlho tešiť z ich vitality a vzhľadu. Sprievodná vegetácia (burina) si nájde menšie uplatnenie na miestach, ktoré sú do detailu premyslené. Vďaka konkurenčne silnejším a odolnejším druhom ju hravo porazíte.

Čím zlepšiť kvalitu pôdy?
  • zvýšenie priepustnosti ťažkých pôd – zapracujte do nich kombinácie piesku, štrku a lávovej drviny
  • zväčšenie kapacity vody udržanej v pôde – stačí použiť zeolit, bentonit, rašeliník alebo obyčajné piliny
  • ľahké pôdy, ktoré nedokážu udržať životodarný humus – vpravte do nich kompost, kôrový humus alebo hnoj
  • suché pôdy, ktoré potrebujú udržať a postupne uvoľňovať vlahu – použitie gélov v kombinácii s mykoríznymi hubami zabezpečí túto funkciu
  • regulácia zvýšenej kyslosti pôdy – docielime posypom pomocou záhradného vápna
  • ťažké zamokrené pôdy a ich presušenie a odľahčenie – vytvorením drenážnych vrstiev, zabezpečíte odtok prebytočnej vody a preschnutie substrátu
Autor článku
Dominika Lefková

Vyštudovala som ekológiu a ochranu biodiverzity vo Zvolene. Mojou veľkou vášňou je skúmanie sveta interiérových a exteriérových rastlín a ich pestovanie. Milujem farby a slnečné dni, nesú v sebe nádej a úsmev. Vo voľnom čase sa venujem čítaniu kníh, turistike a kreatívnej tvorbe - skladám hudbu a piesne. Aj prostredníctvom týchto blogov chcem šíriť osvetu o tom, aké sú pre nás dôležité fungujúce a prirodzené vzťahy v prírode.