Moruša - mykorhízne huby

1 položiek celkom
Symbivit
od 8,90 €

Mykorhízne huby pre zeleninu, kvety, izbovky, vinič a ovocné stromy. Vďaka mykorhíznym hubám získavajú rastliny až 700 násobne viac živín.  

59/150

Ak si predstavíte korene ovocných stromov, mykorhízne huby tieto korene kolonizujú a postupne ich zväčšujú. Moruša vďaka mykorhíznym hubám získava až 700 násobne viac živín. Mykorhízne huby sú pre morušu zdrojom vitality, podporujú kvitnutie, bohatú tvorbu plodov, zdravý rast a zvyšujú aj odolnosť voči nepriaznivým podmienkam (choroby, škodcovia). Mykorhízne huby vytvárajú s morušou prospešný vzťah, ktorý funguje počas celého života. 

#showmore#

Mykorhízne huby ako pomocníci na celý život

Plné prepojenie koreňovej sústavy s mykorhízou zaistí ideálne podmienky pre rast a zdravý vývin morušeMykorhíza každým rokom rastie a postupne sa napája aj na korene okolitých stromov a kríkov.

Použitím mykorhíznych húb dosiahnete tieto celoživotné benefity pri pestovaní moruše:

  • Dodatočné živiny od mykorhízy podporujú silnejší rast moruše. Pomáhajú väčšej tvorbe kvetov, vyššej úrode plodov. 
  • Dodatočná voda - mykorhíza je schopná zadržiavať vlhkosť oveľa dlhšie. Preto mykorhíza pomáha ovocným stromom prečkať obdobie sucha.
  • Dodatočná ochrana - mykorhíza ochraňuje svoju partnerskú rastlinu a aj pred rôznymi pôdnymi chorobami.
  • Celoživotná pomocmykorhíza každým rokom rastie, stáva sa výkonnejšou a prospešnejšou.

Aplikácia mykorhíznych húb 

Mykorhízne prípravky sa najjednoduchšie aplikujú pri sadení moruše.

  • Do pripravenej pôdy pridajte mykorhízny prípravok Symbivit, ktorý podporuje celkovú vitalitu moruše.
  • Prípravok musí prísť do priameho kontaktu s koreňom rastlín. Inak mykorhízny prípravok nebude fungovať.
  • Následne vysaďte morušu a pridajte substrát obohatený o humus vyrobený dážďovkami. Takto vytvoríte optimálne prostredie pre bohatú úrodu ovocia.
  • Mykorzhízne huby zlepšujú rast koreňov a zakorenenie moruše prebieha oveľa rýchlejšie a účinnejšie.

Mykorhízne huby môžete použiť už aj na vysadenú morušu:

  • Stačí, ak okolo stromov vyhĺbite diery ku koreňom a do dier prisypete mykorhízny prípravok Symbivit.
  • Mykorhízne huby sa napoja na korene a začnú morušu vyživovať.